Kledinginzameling ISO 9001 14001

Beleidsdoelstellingen van Kledinginzameling Nederland BV 2016-2017

Doelstelling kwaliteitsmanagement ISO 9001-2015 van Kledinginzameling Nederland BV

 • Beschrijven en verbeteren van de verschillende processen binnen het bedrijf waardoor tijd, 
energie en geld bespaart kunnen worden
 • Door het beschrijven van de processen te komen tot een reductie van fouten en
 dubbelingen
 • Door het behalen en behouden van een ISO 9001-2015 certificaat, voldoen aan de
 aanbestedingseisen van aanbesteders voor inzameling van textiel
 • Voldoen aan het kwaliteitsniveau dat klanten van ons mogen verwachten
 • Samen met het voltallige personeel komen tot en behouden van de certificering waardoor
 dit breed wordt gedragen en uitgevoerd
 • KIN verbindt zich om aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en aan andere eisen met betrekking tot milieuaspecten te voldoen

Doelstelling Milieumanagement ISO 14001-2015 van Kledinginzameling Nederland BV

 • Verbeteren van de verschillende processen binnen het bedrijf waardoor tijd, energie, CO2
 uitstoot en geld bespaart kunnen worden
 • Door de beschrijving van de processen willen wij uitsluiten dat er milieurisicovolle situatie
 ontstaan
 • Met de inzameling van gebruikte kleding en schoenen willen wij een bijdrage leveren aan
 het scheiden van afval en zodoende de afvalberg verkleinen
 • Met het behalen en behouden van de ISO 14001-2015 certificering willen we beter voldoen
 aan de aanbestedingseisen van aanbesteders van inzamelen textiel
 • Door het beschrijven en continue verbeteren van processen er voor zorg dragen dat het 
 milieu minimaal belast wordt
 • Samen met het voltallige personeel komen tot en behouden van de certificering waardoor dit breed gedragen wordt en uitgevoerd

Milieu- en kwaliteit doelstellingen 2016-2017

 • KIN wil blijven voldoen aan het kwaliteitsniveau wat de klanten verwachten
 • Beter kunnen sturen op grond van managementinformatie
 • Uitbreiden en verdichten van inzamelactiviteiten om te komen tot nog efficiëntere routes
 • Verbeteren van werkmethodieken
 • Verminderen van de uitstoot van CO2 en verbruik van brandstof